Współpraca:Szukaj

Start
Profile
humanistyczny
promedyczny
mundurowy (pożarniczy)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to najstarsza szkoła średnia w Krośnie i najstarsza szkoła zawodowa w regionie krośnieńskim; jest spadkobiercą tradycji Szkoły Tkackiej, której historia sięga 1888 roku. Od ponad 40 lat patronem szkoły jest Jan Szczepanik - wielki wynalazca, prekursor kolorowej kinematografii i telewizji, jeden z najbardziej sławnych mieszkańców Krosna. Z tradycji czerpiemy najlepsze wzorce wychowania i kształcenia. Równocześnie wszystkie nasze działania kierujemy ku przyszłości. Stale doskonalimy naszą ofertę edukacyjną. Obecnie Zespół tworzą: Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika, kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej i technik przemysłu mody oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika, kształcące w profilach: humanistyczno - prawniczym, humanistyczno - artystycznym, językowo - medialnym, medyczno - przyrodniczym, mundurowym.
W szkole pracuje 70-cio osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach.

Dbamy o wysoki poziom szkoły:

 • uzyskujemy wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych,
 • technikum plasuje się na liście rankingowej najlepszych techników w województwie,
 • technikum otrzymało certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA za wyniki na egzaminie maturalnym i Edukacyjną Wartość Dodaną,
 • uczniowie uzyskują liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • mamy bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe, w szczególności do biologii, chemii, fizyki, matematyki,
 • dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych dla działu odzieżowego, w tym pracownią dla komputerowego wspomagania procesów produkcji odzieży

biol1 humPraw

 • dysponujemy czterema pracowniami komputerowymi (w tym 24-ro stanowiskową) ze stałym łączem internetowym oraz zawodową pracownią komputerową dla kierunku ekonomicznego i handlowego,
 • posiadamy nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do 10 stanowisk komputerowych ze stałym połączeniem internetowym, wyposażonych w skanery, odtwarzacze DVD, nagrywarki, drukarki, programy multimedialne; zbiory biblioteczne udostępniamy elektronicznie;
 • na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codziennej praktyki szkolnej; na stronie internetowej udostępniamy aktualny rozkład zajęć oraz zastępstwa, wprowadzamy elementy e-learningu - kursy wspomagające nauczanie na platformie MOODLE, od roku szkolnego 2014/2015 wprowadziliśmy dziennik elektroniczny
handl ekon
 • mamy bogatą ofertę języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski,
 • szkoła organizuje praktyki zawodowe u polskich i zagranicznych pracodawców,
 • wszystkie zajęcia (w tym praktyczne) odbywają się w jednym kompleksie obiektów szkoły
 • dysponujemy wielostanowiskowym wygodnym parkingiem

Troszczymy się o rozwój fizyczny młodzieży:

 • dysponujemy doskonałą bazą sportową i rekreacyjną w hali o pow. 800m2 (sala sportowa, siłownia, stoły do tenisa, bilard),
 • posiadamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis) oraz siłownię zewnętrzną (w budowie)
 • prowadzimy zajęcia SKS-u w kilku dyscyplinach sportów drużynowych,
 • odnosimy liczne sukcesy w zawodach i turniejach w piłce koszykowej, siatkowej, tenisie stołowym,
 • uczniowie na terenie szkoły są objęci codzienną opieką szkolnej pielęgniarki.

  

foto1

sport5 sport13

Rozwijamy zainteresowania i inicjatywy uczniów:

 • przedstawiamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych - aktywnie w ponad 50 grupach zajęć pracuje prawie połowa uczniów;
 • organizujemy konkursy i zawody szkolne i międzyszkolne
 • organizujemy całodniowe imprezy: Święto Patrona Szkoły i Dzień Sportu Szkolnego, a także barwne otrzęsiny, jasełka, koncerty, wystawy, pokazy mody, organizowaliśmy charytatywny koncert Rockowe Ostatki,
 • zespół teatralno-kabaretowy SSOK występuje w przeglądach artystycznych odnosząc corocznie sukcesy (wyróżnienia w przeglądzie zespołów teatralno-kabaretowych "Blaga", przegląd w Dębicy, Lubaczowie - o "Złotą Beczkę Śmiechu"),
 • uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych; za tę działalność w grudniu 2010 roku szkoła została odznaczona lazaretańskim medalem "Humanitaetsmadaille 1. Klasse" przyznanym przez Corps z siedzibą w Wiedniu,
 • aktywnie działa szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi.

humArt ssok1

Realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską mające na celu wzbogacenie wyposażenia szkoły,podniesienie poziomu i uatrakcyjnienie zajęć.

 • w latach 2012 - 2015 realizowaliśmy projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach którego uczniowie mieli płatne staże i praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i matematyki, kurs obsługi wózka jezdniowego, kurs prawa jazdy, kurs w zakresie komputerowego wspomagania firmy, kurs obsługi kas fiskalnych, zakładanie i prowadzenie własnej firmy
 • w latach 2011 - 2013 realizowaliśmy projekt "Już dziś tworzę własną firmę - program rozwojowy ZSP 1 w Krośnie", w programie którego zrealizowano miedzy innymi: kurs "Jak założyć własną firmę", szkolenie "Komputerowe wspomaganie własnej firmy", wyjazdy studyjne do dużych firm w Rzeszowie, seminaria, konsultacje na stanowiskach pracy u pracodawców, konkurs z nagrodami na najlepszy biznesplan
 • w latach 2009 - 2012 uczestniczyliśmy w programie "Szkoła Kluczowych Kompetencji", w ramach którego m. in. uczniowie otrzymali podręczniki oraz pomoce naukowe, nieodpłatnie uczestniczyli w wakacyjnych obozach naukowych, brali udział w zajęciach kół naukowych, grach internetowych w zakresie "Przedsiębiorstwa symulacyjnego", wyjeżdżali na seminaria do lubelskich uczelni
 • aplikujemy o udział w kolejnych projektach

tur4 urocz10

Mocne strony pracy szkoły:

 • wysokie zadowolenie uczniów i rodziców z wyboru szkoły,
 • dobra opinia o szkole jako jeden z głównych czynników jej wyboru,
 • szeroka oferta działań i inicjatyw ukierunkowanych na ucznia,
 • realizacja wybranych przedmiotów w grupach międzyoddziałowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
 • stosowanie technologii komputerowej w procesie dydaktycznym, zarządzaniu i administracji,
 • nowoczesna baza i wyposażenie szkoły,
 • dobre wyniki szkoły na egzaminach maturalnych,
 • troskliwa opieka pedagoga, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
 • codzienna opieka pielęgniarki i opieka stomatologiczna,
 • pomoc w kreowaniu ambitnych planów życiowych


Przekierowanie do informatora elektronicznego Miasta Krosna


facebook_page_plugin